Проекти

Проекти на Института по астрономия

Бенефициент ИАНАО-БАН


2023

 • Екстремни явления на фотометрична променливост при млади звездни обекти, Конкурс за фундаментални научни изследвания, КП-06-Н78/5, 05.12.2023 (3 години), р-л: проф. дн Евгени Семков, 170000 лв.
 • Изследване на слънчева корона по време на пълни слънчеви затъмнения, Конкурс за фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти, КП-06-М78/1, 05.12.2023 (2 години), р-л: гл. ас. д-р Цветан Цветков, 40000 лв.
 • Bulgarian Astronomical Journal, ФНИ, Конкурс Българска научна периодика - 2024 г., КП-06-НП5/39, 30-11-2023 (1 година), р-л: проф. дфн Даниела Кирилова, 8 000 лв.
 • Съвместни наблюдения и изследвания на слънчева хромосфера и коронална активност, конкурс по проекти по проекти за двустранно сътрудничество - България - Австрия 2022 г., КП-06-Австрия/5, 14-08-2023 (2 години) р-л: доц. д-р Росица Митева, 39960 лв.
2022
 • Наземен мониторинг на космически частици (неутрони) и космическо време, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2022 г., КП-06-Н64/3, 15-12-2022 (3 години), р-л: доц. д-р Никола Петров, екип - учени от ИАНАО-БАН: Евгени Семков, Цветан Цветков, Асен Мутафов, Гроздан Широв, Йовелина Зинкова, 349 920 лв.
 • Bulgarian Astronomical Journal, ФНИ, Конкурс Българска научна периодика - 2023 г., КП-06-НПЧ/58, 09-12-2022 (1 година), р-л: проф. дфн Даниела Кирилова, 8 000 лв.
 • Разбирането на черни дупки - ключ към разбирането на Вселената, ФНИ, “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2022 г.”, КП-06-Н68/4, 30-11-2022 (3 години), р-л: проф. д-р Румен Бачев, екип - учени от ИАНАО-БАН: Евгени Семков, Антон Стригачев, Александър Куртенков, Надежда Маркова, 150 000 лв.
 • Съфинансиране на международен научен форум “Българо-сръбска астрономическа конференция”, ФНИ, Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България, КП-06-МНФ/6, 20-07-2022, р-л: проф. д-р Евгени Семков, 10 000 лв.
2021
 • Слабо изследвани катаклизмични системи в Млечния път и близки галактики, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти - 2021 г., КП-06-М58/2, 19-11-2021 (2 години), р-л: гл. ас. д-р Александър Куртенков, екип - учени от ИАНАО-БАН: Милен Минев, Стефан Стефанов, Мирослав Мойсеев, 27 000 лв.
 • Космическо време и обитаемост на екзопланети: ролята на звездните (свръх) избухвания и коронални изхвърляния на маса, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2021 г., КП-06-Н58/3, 16-11-2021 (3 години), р-л: доц. д-р Антоанета Антонова, екип - учени от ИАНАО-БАН: Иванка Кирчева, Янко Николов, Антоанета Аврамова-Бончева, 149 972 лв.
 • Bulgarian Astronomical Journal, ФНИ, Конкурс Българска научна периодика - 2022 г., КП-06-НПЗ/49, 16-11-2021 (1 година), р-л: проф. дфн Даниела Кирилова, 7 000 лв.
 • Спектрални и спектро-поляриметрични характеристики на междузвездната среда, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти - 2021 г., КП-06-М58/1, 15-11-2021 (2 години), р-л: гл. ас. д-р Янко Николов, екип - учени от ИАНАО-БАН: Антоанета Аврамова-Бончева, Стефан Стефанов, 27 000 лв.
2020
 • Изследване на двойни системи с компактен обект с методите на доплерова томография, ФНИ, Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Русия 2019-2020 г., КП-06-Русия/2, 09-12-2020 (2 години), р-л: доц. д-р Мима Томова, екип - учени от ИАНАО-БАН: Кирил Стоянов, Янко Николов, 38 700 лв.
 • Променливостта при блазарите - ключ към разбирането на природата на релативистките струи, ФНИ, Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Китай 2019-2020 г., КП-06-Китай//2, 20-11-2020 (2 години), р-л: доц. д-р Антон Стригачев, екип - учени от ИАНАО-БАН: Румен Бачев, Борислав Спасов, 40 000 лв.
 • Bulgarian Astronomical Journal, ФНИ, Конкурс Българска научна периодика - 2020 г., КП-06-НП1-10, 28-09-2020 (1 година), р-л: проф. дфн Даниела Кирилова, 7 000 лв.
2019
 • Мониторинг и изследване на слънчевата активност, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти - 2019 г., КП-06-М38/3, 19-12-2019 (2 години), р-л: гл. ас. д-р Цветан Цветков, 26 000 лв.
 • MOSAIICS, ФНИ, Конкурс за финансиране по национална научна програма “Вихрен”, КП-06-ДВ-8, 18-12-2019 (5 години), р-л: доц. д-р Камен Козарев, 1 008 260 лв.
 • Многовълнова и многоканална Астрономия през 21 век: Транзиентната Вселена, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2019 г., КП-06-Н38/4, 05-12-2019 (3 години), р-л: доц. д-р Антон Стригачев, екип - учени от ИАНАО-БАН: Румен Бачев, Евгени Семков, Александър Куртенков, Асен Мутафов, 120 000 лв.
 • Съфинансиране на международен научен форум “Радиотелескопът LOFAR в България - предимства и възможности”,ФНИ, Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България, КП-06-МНФ/37, 02-12-2019, р-л: доц. д-р Камен Козарев, 2 970 лв.
 • SPREAdFAST, ESA, №4000126128/18/NL/SC, р-л: доц. д-р Камен Козарев, екип - учени от ИАНАО-БАН: Момчил Дечев, Росица Митева, 136 255 евро
2018
 • Bulgarian Astronomical Journal, ФНИ, Конкурс Българска научна периодика - 2018 г., КП-06-НП1-10, 12-12-2018 (1 година), р-л: проф. дфн Даниела Кирилова, 7 000 лв.
 • Изследване на активни слънчеви процеси по време на пълни слънчеви затъмнения и извън тях, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2018 г., КП-06-Н28/4, 08-12-2018 (3 години), р-л: доц. д-р Никола Петров, екип - учени от ИАНАО-БАН: Росица Митева, Цветан Цветков, 120 000 лв.
 • Неутрино-излъчващите блазари - синергия между оптичната астрономия и теоретичната физика, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2018 г., КП-06-Н28/3, 08-12-2018 (3 години), р-л: проф. д-р Румен Бачев, екип - учени от ИАНАО-БАН: Евгени Семков, Антон Стригачев, Роса Димитрова, Борислав Спасов, 120 000 лв.
 • Двойни звезди с компактен обект, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2018 г., КП-06-Н28/2, 08-12-2018 (3 години), р-л: проф. дфн Радослав Заманов, екип - учени от ИАНАО-БАН: Кирил Стоянов, Светла Цветкова, Георги Латев, Григор Николов, Светлана Боева, Янко Николов, Борислав Спасов, Венцислав Димитров, 100 000 лв.
 • Remote sensing of coronal mass ejections using widefield low frequency imaging arrays, USAF, FA9550-18-1-0197, 15.04.2018 (2 години), р.л: д-р Камен Козарев 44 820 щатски долара
2017
 • Еволюционни процеси в астрофизиката: Синергия между наблюденията и теорията, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2017 г., ДН18/13, 12-12-2017 (3 години), р-л: проф. д-р Таню Бонев, екип от 35 учени от ИАНАО-БАН, 120 000 лв.
 • Магнитни полета и активност при звезди със средна маса след стадия на червените гиганти, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2017 г., ДН18/2, 10-12-2017 (3 години), р-л: проф. д-р Ренада Константинова-Антова, екип - учени от ИАНАО-БАН: Светла Цветкова, Ана Борисова, Румен Богдановски, Стефан Георгиев, 100 368 лв.
 • Изследване на ранните стадии на слънчевите изригвания - от дистанционни наблюдения към високоенергетични частици, ФНИ, Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество - 2016 г. - България - Австрия, ДНТС/Австрия 01/4, 23-08-2017 (2 години), р-л: д-р Камен Козарев, екип - учени от ИАНАО-БАН: Петър Духлев, Костадинка Колева, Момчил Дечев, Росица Митева, 27 956 лв.
 • Мрежа от атмосферни модели и спектри за В свръхгиганти в галактиката Голям Магеланов Облак, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2017 г., ДФНП-17-102, 28.07.2017 (1.5 години), Благовест Петров, 10 250 лв.
 • Изследване на пулсиращи звезди в двойни системи, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2017 г., ДФНП-17-70, 28.07.2017 (1.5 години), Мирела Напетова, 8 000 лв.
 • Изследване и мониторинг на променливостта при активни галактични ядра (от НАО Рожен и АО Белоградчик), БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2017 г., ДФНП-17-38, 26.07.2017 (1.5 години), Роса Димитрова, 8 000 лв.
 • Спектро-поляриметрични изследвания на Ве-рентгенови двойни звезди, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2017 г., ДФНП-17-5, 24.07.2017 (1.5 години), Янко Николов, 9 400 лв.
 • Тесни двойни системи, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2017 г., ДФНП-17-13, 24.07.2017 (1.5 години), Александър Куртенков, 7 700 лв.
2016
 • Bulgarian Astronomical Journal, ФНИ, Конкурс Българска научна периодика - 2016 г., ДНП05/16, 20-12-2016 (1 година), р-л: проф. дфн Даниела Кирилова, 7 000 лв.
 • Взаимодействащи звездни ветрове в масивни двойни системи: Числено моделиране и наблюдения, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2016 г., ДН08/12, 13-12-2016 (3 години), р-л: проф. д-р Светозар Жеков, екип - учени от ИАНАО-БАН: Благовест Петров, 43 500 лв.
 • Пренос на маса и ъглов момент в астрофизиката, ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания - 2016 г., ДН08/1, 13-12-2016 (2 години), р-л: проф. д-р Евгени Семков, екип от 38 учени от ИАНАО-БАН, 120 000 лв.
 • Изследване на избрани алголи с осцилиращ компонент, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2016 г., ДФНП-103, 11.05.2016 (1.5 години), Мирела Напетова, 8 500 лв.
 • Магнитни полета при единични гиганти от късен спектрален клас, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2016 г., ДФНП-104, 11.05.2016 (1.5 години), Светла Цветкова, 8 500 лв.
 • Изследване на бързата променливост при звездите АЕ Aquarii и TT Ari, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2016 г., ДФНП-105, 11.05.2016 (1.5 години), Георги Латев, 7 000 лв.
 • Физико-химични свойства на кометата 67Р/ Churyumov-Gerasimenko от наблюдения получени от НАО Рожен и измервания in situ от космическата мисия ROSETTA/ESA, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2016 г., ДФНП-106, 11.05.2016 (1.5 години), Пламен Николов, 8 500 лв.
 • Еволюционен статус на звездни купове от Големия Магеланов Облак, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2016 г., ДФНП-107, 11.05.2016 (1.5 години), Григор Николов, 8 500 лв.
 • Комплексно изследване на избрани ново-отъждествени затъмняващи се двойни звездни системи, БАН, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН - 2016 г., ДФНП-122, 11.05.2016 (1.5 години), Мая Белчева, 8 500 лв


Други