Институт по астрономия

Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) извършва научни изследвания в областта на астрономията и астрофизиката и подготвя специалисти и докторанти в тази област.

Институтът разполага с две модерни обсерватории за провеждане на астрономически наблюдения и изследвания – Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен (за посещения - 0879 504 452) и Астрономическата обсерватория (АО) в гр. Белоградчик.

Повече

Институт по астрономия

ИА се намира в София, комплекс 2 на БАН

Институтът по астрономия (ИА) извършва научни изследвания в областта на астрономията, астрофизиката, слънчевата и планетна физика и подготвя специалисти и докторанти в тези области.

Следващ

Национална астрономическа обсерватория - Рожен

НАО – Рожен е разположена в Родопите на 1750 м надморска височина

Астрономическата обсерватория е най-голямата еднократна инвестиция на България в научна инфраструктура и водещ астрономически център в Югоизточна Европа.

Next

Астрономическа обсерватория - Белоградчик

АО-Белоградчик провежда астрономически наблюдения и изследвания

Обсерваторията е построена през 1961 година от група ентусиазирани астрономи. От 1976 година Астрономическа Обсерватория Белоградчик е наблюдателна база на Българската Академия на Науките.

Next

Може да видите също

Други тясно свързани страници

BgAJ

Bulgarian Astronomical Journal

Българският астрономически журнал (BAJ) публикува научни статии от всички области на астрономията и астрофизиката

Astronomical Calendar

Астрономически календар

Астрономическият календар на Института по астрономия съдържа информация за различни астрономически явления през съответната година.

racio site

Racio

РАЦИО (Регионален астрономически център за изследвания и образование) е консорциум между трите водещи астрономически институции в България.

Wide-Field Plate Database

Wide-Field Plate Database

Базата данни за широкоъгълни плаки съдържа информация за широкоъгълни астрономически наблюдения (>1°), съхраняващи се на различни места по света.

LofarBG

LofarBG

Свръхмодерният LOFAR телескоп е уникален със способността си както да наблюдава голяма част от небето, така и да се използва за изследване на много различни феномени, за разлика от традиционните оптични телескопи.

Stargazer

Stargazer

Stargazer е уеб базирана система за генериране на звездни карти на базата на множество звездни каталози.

Контакти

Можете да ни намерите тук.

Институт по астрономия с НАО
бул. "Цариградско шосе" 72
София, 1784
България

+359 2 9741910

office@astro.bas.bg

+359 2 9741910