Към главната страница на 'N-SPACE'

КНИГИ  И  СТАТИИ 
(електронни  версии със свободен достъп)
                         
      ЦИКЛИТЕ  НА  СЛЪНЦЕТО  КЛИМАТА И  ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
    
    
автор: Борис Комитов
      издател: Алфамаркет -ООД , Стара Загора, 2001
      ISBN- 954-90659-6-0
      Формат и големина на файла:  PDF , 0.69 MB
    
DOWNLOAD

      ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  НА  СЛЪНЧЕВАТА  АКТИВНОСТ  ВЪРХУ
      КЛИМАТА  В  МИНАЛОТО  И  СЪВРЕМЕННОСТТА:
      СЛЕДСТВИЯ  ЗА БЪЛГАРИЯ
    
    
автор: Борис Комитов
      издател: Алфамаркет -ООД , Стара Загора, 2008
      ISBN 978-954-9483-16-1
      Формат и големина на файла:  PDF , 3.6 MB

        


  DOWNLOAD


     СЛЪНЧЕВИЯТ  ПУЛС И СЕЗОНИТЕ  НА  ИСТОРИЯТА
    
    
автор: Борис Комитов
      (съкратена  версия на тази статия е отпечатана в списание "8"  - бр.3 и  10 през 2009г.)
    
     Формат и големина на файла:  PDF , 1.05 MB
    
  DOWNLOAD      ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ

    
автор: Борис Комитов
      издател: Алфамаркет -ООД , Стара Загора, 2010
      ISBN- 978-954-9483-25-3
      Формат и големина на файла: PDF, 3.3 MB
     
     
DOWNLOAD


МЕЧТАТА ЗА КОСМОСА
    
    
автор: Борис Комитов
   
     Формат и големина на файла:  PDF , 1.66 MB


DOWNLOAD