Начало

Мероприятия

Организатори и участници

МГА-брошура

Посетителски център - НАО"Рожен"

Пример - обучение по оптика в NOAO-USA

IAU - cornerstone IYA09

IYA09 - абстракти


Created 12.11.2007 by G.Petrov

Updated 25.02.2010.

Мероприятия във връзка с Международната година на астрономията

 •    Във връзка с четиристотин годишнината от използването на телескопа за астрономични наблюдения
  Международният астрономически союз (МАС, IAU) приe решение да обяви 2009 година за Международна година на астрономията (МГА-2009, IYA-2009). Решението беше подкрепено от ЮНЕСКО и се надяваме да бъде одобрено от Генералната ассамблея на ООН през декември 2007 година.

          Мероприятията, свързани с Международната година на астрономията-2009 имат за цел: усилване на обществената поддръжка на научните изследвания, повишаване на качеството на научното образование на всички нива, повишаване на интереса на младежите към научната дейност и др. Към организацията и провеждането на мероприятията, свързани с МГА-2009, широко ще се използват и привличат както професионални (напр.
  Националният Комитет по Астрономия, Институтът по астрономия на БАН, Катедрата по Астрономия към СУ), така и обществени  астрономически организации (напр. Съюзът на астрономите в България, Народни астрономически обсерватории, планетариуми).

  Предварителната програма включва:
 • Официално откриване на годината на астрономията в България - 23.01.2009г., Големия салон на БАН. Снимки от изложбата...
 • провеждане на "Отворени нощи в НАО "Рожен"
 • семинари за повишаване на квалификацията на учители и преподаватели в областта на астрономията
 • продължаване на традицията в организирането и провеждането на ученически школи,
 • предложения до МОН за повишаване на тежестта  на астрономията в часовете по физика
 • подготвяне на нагледни материали за представяне в планетариумите и народните обсерватории
 • подготовка на презентации и материали за онагледяване на преподавания материал,
 • изяви в медийното пространство за запознаване на обществеността с постиженията и ролята на астрономията в изграждането на младите хора

Предварителна програма за мероприятията във връзка с Международната година на астрономията на НАОП "Н.Коперник" - Варна - PDF файл.

Национални прояви във връзка с честването на Годината на астрономията (на английски език):  

 • Official open ceremony of the International Year of Astronomy in Sofia and Shumen
 • Exhibitions dedicated to the IYA2009
 • Scientific conference of the Bulgarian astronomical society
 • International astronomical observational school
 • Second regional practical school on spectroscopy
 • Sommer astronomical school "Beli brezi"
 • Thirty fifth national astronomical conference
 • Participation of Bulgarian teachers in the First European conference for qualification of schoolteachers - CERN
 • National astronomical Olympiad
 • Several national competitions - "Sensations for astronomy", "Star hunters", "Cosmically painting" etc.
 • Astroparties "Baycal" and "Stone beach sky"
 • Night astroshow "Sky for all"
 • Astronautic day
 • "We and the International year of astronomy" celebration

   Национално лице за контакти за Международната година на астрономията-2009 е ст.н.с. д-р Георги Петров от Института по астрономия на БАН.