МАС-Международна година на Астрономията

Институт по Астрономия

Българска Академия на науките

Софийски университет

Шуменски университет

Национален комитет по астрономия

Съюз на астрономите в България

Народни обсерватории и планетариум

Природоматематически училища

Created 10.11.2007 by G.Petrov

Организации - участници в  отбелязването на Международната година на астрономията

Българска Академия на наукитеШуменски университет
"Константин Преславски"
Национално лице за контакти за Международната година на астрономията-2009 е ст.н.с. д-р Георги Петров от Института по астрономия на БАН.