Автогид за RC-фокуса на 2м телескоп

Автогидът обслужва RC фокуса на 2м телескоп. Автогидът представлява комплексна система от оптика, механика и електроника,  която се управлява от разработен за целта софтуер. Реализираната обратна връзка със системата за управление на 2м телескоп дава възможност за  автономна работа на системата телескоп-автогид, след избирането на подходяща звезда за авоматично гидиране.

Системата е разработена така, че да сведе до минимум необходимостта от намеса на астронома-наблюдател (потребителя). Интерфейсът между потребителя  и Автогида е сведен до следните  2  модула:
  1. Оптико-електронен блок, закрепен към офсета на 2м телескоп.
  2. Компютър за управление и обслужване, който се намира в стаята до фундамента, там където са компютрите обслужващи CCD-камерите.
По време на наблюдения може да се наложи центриране на избраната звезда за гидиране, фокусирането върху матрицата във оптико-електронният модул  и задаване на подходящи  параметри за  работата на автогида.  Фокусирането става визуално. За целта оптичната система се превключва на Окуляр (чрез превключвателя "Окуляр/CCD"), след което изображението на звездата се фокусира чрез "Ръчка за фокусиране".

 !!! ВНИМАНИЕ !!!
в непосредствена близост до "Ръчка за фокусиране"
се намира ръчката за закрепване на целия блок към офсета.
Нейното развъртане води до отделяне на целия модул от офсета.
!!! ВНИМАНИЕ !!!


 


Не забраяйте след визуално фокусирането да прехвърлите оптичната система в положение "CCD".


Позиционирането на образа на звездата в полето на Автогида става чрез двете ръчки, показани тук:
<>

Работното място за обслужване на автогида е показано на следните три картинки:
общ вид на работното място
  PC, поглед отпред  
задна страна на компютера, интерфейса между него и камерата и обратна връзка с телескопа
Подробна инструкция за експлоатация на автогида   ще намерите тук.
Инструкция за намирането на звезда за гидиране ще намерите тук.
Една илюстрация за качеството на изображенията, получавани при гидиране с Автогида ще намерите тук.
Презентация на системата (София, 11.11.2006 г. в научната сесия за 25 г. от откриването на Националната астрономическа обсерватория)
може да смъкнете от тук.