Атлас на София 
За подробен план в мащаб 1:20 000, изберете съответния сектор от картата
 
Авторски права върху картите: © Картография ЕООД, 1998.  
Използвани данни от "София план-указател" (1993) на Картография ЕООД. 
Уеб страница: