Основни физически характеристики


* - Маса на Земята - 5.974.1024 кг.