Организации участници

Мероприятия

МГА-брошура1

МГА-брошура2

МГА в медиите

Други мероприятия, свързани с МГА

Кратко ФИЛМЧЕ за астрономията

Нашата галактика

Светът на галактиките (ppt)

Кометата Холмс -къде да я търсим

За любителите на астрономията 

        Във връзка с четиристотин годишнината от използването на телескопа за астрономични наблюдения Международният астрономически союз (МАС, IAU)приe решение да обяви 2009 година за Международна година на астрономията (МГА-2009, IYA-2009). Решението беше подкрепено от ЮНЕСКО и беше одобрено от Генералната ассамблея на ООН през декември 2007 година.

        Мероприятията, свързани с Международната година на астрономията-2009 имат за цел: усилване на обществената поддръжка на научните изследвания, повишаване на качеството на научното образование на всички нива, повишаване на интереса на младежите към научната дейност и др. Към организацията и провеждането на мероприятията, свързани с МГА-2009, широко ще се използват и привличат както професионални (напр. Националният Комитет по Астрономия, Институтът по астрономия на БАН, Катедрата по Астрономия към СУ), така и обществени  астрономически организации (напр. Съюзът на астрономите в България, Народни астрономически обсерватории, планетариуми).

Официално откриване на годината на астрономията в България - 23 януари 2009 г., Големия салон на БАН. Снимки от изложбата.

        Международният астрономически союз играе водеща роля в провеждането на международни мероприятия, свързани с МГА-2009, а координацията на дейностите по провеждането на национални, регионални и локални мероприятия в България се осъществява от Националния комитет по астрономия (НКА) на Българската академия на науките.

        Национално лице за контакти за Международната година на астрономията-2009 е ст.н.с. д-р Георги Петров от Института по астрономия на БАН.


Връзка към BG_National_Node в официалния сайт на Международната година на астрономията


Презентации на ст.н.с. Д.Колев - ИА, БАН : НАО "Рожен" - част1 и част2, Светлинното "замърсяване", Планетариумите, Телескопите на 20-ти век - част1 и част2, Слънчевата система -част1 и част2, Вселената -основни идеи, Космически изследвания.

         
Снимки във връзка с мероприятията , свързани с честването на Годината на астрономията:
 

Created 08.11.2007; 17:50 by G.T.Petrov, Updated 25.02.2010.