100 години
международен астрономически съюз

Bulgarian flag
Дайте име на екзосвят – МАС100 logo1

По случай 100-годишния си юбилей Международният Астрономически Съюз (МАС) организира глобалната кампания „Дайте име на екзосвят – МАС100”. Тя предоставя възможност на всяка страна да даде име на специално подбрана екзопланета и нейната звезда на конкурсен принцип. Страните, изявили желание и готовност да организират национални кампании, са почти 100 и България е една от тях. Целта на тази инициатива е да преосмислим нашето място във Вселената и как потенциално би била възприета Земята от цивилизация от друга планета.

Открити са хиляди планети около близки звезди. Някои от тях са малки и скалисти като Земята, докато други са газови гиганти от типа на Юпитер. Счита се, че повечето звезди във Вселената биха могли да имат планетни системи и физическите характеристики на някои от планетите могат да наподобяват земните. Като се имат предвид огромният брой звезди във Вселената и степента на разпространение на пребиотични съединения, съществуването на извънземен живот е вероятно.

Като институция, отговорна за даването на официални имена на небесните тела, МАС инициира „Дайте име на екзосвят – МАС100” като част от честванията на 100 години международно сътрудничество в областта на астрономията. След първия проект „Дайте име на екзосвят“ през 2015 г. за втори път в историята на екзопланетни системи ще бъдат дадени имена в резултат на конкурс.

След внимателен подбор на потвърдени и добре изучени екзопланети и техните звезди Управителният съвет на „Дайте име на екзосвят – МАС100” определи за всяка страна екзопланетна система, като звездата е видима от тази страна и достатъчно ярка, за да се наблюдава с малък телескоп. Кампанията ще се проведе в периода от м. юни до м. ноември 2019 г. Окончателните резултати ще бъдат обявени през м. декември след валидиране от Управителния съвет. Избраните имена ще се използват успоредно със съществуващите означения. За провеждане на кампанията във всяка участваща страна е избран специален Национален комитет от съответния Националния координатор на МАС; Националния комитет за нашата страна можете да видите тук.

??? Екзопланетната система, определена за България, е WASP-21, разположена в съзвездието Пегас на разстояние около 850 светлинни години от Земята. Звездата е жълто джудже с размери и маса, много близки до тези на Слънцето. Планетата е от типа на газовите гиганти – по размери е като Юпитер, но с около 3 пъти по-малка маса, и е разположена много по-близо до звездата си, отколкото дори Меркурий до Слънцето. Сред авторите на публикации за системата WASP-21 има и българи – проф. Калоян Пенев, д-р Николай Николов, проф. Диана Кюркчиева и д-р Динко Димитров (в хронологичен ред), като последните двама са част от нашия Национален комитет!

Предложените имена трябва да бъдат на хора, местности или предмети от културно, историческо или географско значение, които са достойни да дадат име на небесен обект. Макар да не е задължително, имената могат да бъдат на астрономически теми или да са свързани със съзвездието, в което се намира екзопланетната система. Нужни са две предложения за имена - едно за екзопланетата и едно за звездата, около която тя обикаля. Двете имена трябва да следват обща тема, която да е достатъчно обширна, за да позволява даване на резонни имена на открити вбъдеще допълнителни планети или звезди от същата система. Очаква се кратка обосновка на предлаганите имена.

Пълните правила, на които следва да отговарят имената, са следните:

 1. Предлаганите имена трябва:
  • да са между 4 и 16 символа (без препинателни знаци);
  • да се състоят от една дума (за предпочитане);
  • да са произносими;
  • да не съдържат елементи на обида;
  • да не съвпадат със или да са твърде близки до съществуващи имена на астрономически обекти. Имената, дадени на астрономически обекти, могат да бъдат проверени на следните страници:
 2. Не е позволено да се предлагат:
  • имена от комерсионално естество;
  • имена на лица, местности или събития, известни предимно с политически, военни или религиозни дейности;
  • имена на лица, починали преди по-малко от век (1919 г.);
  • имена на живи лица;
  • имена на организации, свързани с настоящата кампания;
  • имена на домашни любимци;
  • измислени имена;
  • акроними;
  • имена, които включват цифри или препинателни знаци;
  • имена, защитени от търговски марки или други форми на интелектуална собственост.
 3. Предложените имена трябва да имат обосновка от не повече от 100 думи.
 4. Избраните имена няма да заменят съществуващите научни означения, но ще бъдат признати от МАС като подходящи за публично използване и ще бъдат публикувани със съответното позоваване на предложилите ги.

очакваме вашите колективни (от името на организации) или индивидуални предложения до 30 септември 2019 г. на български език!