ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВO НА ХРАМ

"Свети Апостол Йоан Богослов"


Състав на ЦН и контролния съвет

Ст.н.с. II ст. д-р в Института по Астрономия на БАН.

E_mail: petrov@astro.bas.bg; http://www.astro.bas.bg/~petrov.
Тел.: 847-86-02, 0898-260-049

Тел.: 847-86-02, 0886-459-583

Изпълнителен директор на общинска фирма "Паркинги и гаражи",
Тел.: 845-04-35, 0888-526-125

Бивш зам. кмет на район "Слатина" ,  Софийски Метрополитен
Тел.: 847-86-02, 0888-709-823

                   Главен експерт в НАПОО.
                   Тел: 840-16-21; 0888-872-807

Служител в Българската Национална Телевизия - технически отдел, В и К.
Тел.: 957-40-58, 0888-617-857

                      Софийски университет "Св. Климент Охридски"                  
                  Тел: 845-52-85; 0888-634-809                         Бивш зам. кмет на район "Подуяне", пенсионер
                         Починал


Изготвил: Г. Петров

София, 10.01.2008 г.