ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО до 2012 г.

на храм "Свети Апостол Йоан Богослов"

София, кв. "Левски", бул. "Владимир Вазов" и ул."Станислав Доспевски"

Председател: Отец Цветослав Йончев -  Тел: 946-77-12; 0898-658-547

Зам. Председател: Георги Петров 
Касиер:  Здравка Христова - от 2003 г.

Членове: 

Николай Александров 

Милчо Стоилов
Васил Христов -  от 2003 г.
                          
Контролен съвет:
Димитър Пенков 
Панайот Панайотов  -  от 2003 г.

Евстати Златарев - от 2003 г.
Починал             
Банкова сметка

UniCredit BULBANK - клон “Хемус”, гр. София

IBAN: BG93 UNCR9660 1025 6445 11

Х р а м о в и    п р а з н и ц и

8 май

Успение на Свети Апостол и Евангелист Йоан Богослов

26 септември

София, 10.01.2008