ДАРЕНИЯ за строежа на храм "Свети апостол Йоан Богослов"

Заб.: До края на м. юни 1999 г. сумите са в стари лева

 

Дата

Дарител

Сума

11.04.1995

156 ОУ - Кремиковци

1100 лв

21.12.2007

83-та ЦДГ – Подуяне

40 лв

30.06.2008

 83-та ЦДГ-Подуяне

      30 лв

24.04.2001

Giuseppe Aronika

20 DM

24.02.2004 Автоматика - ООД

Прахово покритие

20.12.1995

Автотранд- ООД

4000 лв

30.11.2001

Адриана Илкова

20 лв

06.05.1998

Александър Ранчев

100000 лв

28.02.2002

Ана Борисова

20 лв

05.08.1999

Ангелина Пеева

50 лв

01.12.2008

Андрей Христов

20 лв

18.10.1999

Анета Влаева

10 лв

05.06.1998

Анка Иванова

1000 лв

25.10.1995

Анонимни дарители от Първата копка

8184 лв

22.05.1998

Анонимно дарение

18000 лв

21.04.2000

Анонимно дарение

20 лв

26.10.2000

Анонимно дарение

8 лв

16.01.2001

Анонимно дарение

8 лв

27.04.2001

Анонимно дарение

8 лв

22.03.2007

Антон Цилев

50 лв

04.10.2007

Антон Цилев

200 лв

25.10.1995

Антонина и Никола Станколови

2000 лв

2001

Бетонов вьзел "Траянови врата"

Бетон

26.06.2008

БКС «Витоша»

1000 лв

25.10.1995

Благой Николов

500 лв

29.05.2000

Бойко Баев

100 лв

13.12.2000

Бонка Гелева

5 лв

05.06.1998

Борис Шикеров

1000 лв

11.05.1995

Борислав Симеонов

100 лв

25.01.1999

Валери Деянов

5000 лв

05.06.1998

Валя Якимова

2000 лв

28.10.1998

Васил Бояджиев

7000 лв

05.06.1998

Васил Иванов

100 лв

26.10.2005

Васил Христов -        СДП “Подуяне”

200 лв

25.04.2005

Вела Цилева

59 лв

25.05.2000

Величко Георгиев – Свищов

5 лв

25.05.2000

Венелин Павлов – Свищов

5 лв

18.10.2001

Венета Захариева

6 лв

24.01.2000

Венцислав Иванов

15 лв

12.09.2000

Венцислав Иванов

10 лв

05.06.1998

Вера Димитрова

200 лв

26.06.2000

Веселин Милушев

20 лв

29.11.2000

Веселин Милушев

50 лв

05.12.2000

Веселин Милушев

30 лв

14.12.2000

Веселин Милушев

30 лв

22.12.2000

Веселин Милушев

30 лв

02.01.2001

Веселин Милушев

30 лв

22.01.2001

Веселин Милушев

80 лв

25.01.2001

Веселин Милушев

20 лв

05.02.2001

Веселин Милушев

30 лв

03.05.2001

Веселин Милушев

30 лв

13.05.2001

Веселин Милушев

30 лв

19.10.2001

Веселин Милушев

100 лв

21.11.2001

Веселин Милушев

20 лв

04.12.2001

Веселин Милушев

20 лв

07.03.2002

Веселин Милушев

20 лв

03.04.2002

Веселин Милушев

20 лв

12.04.2002

Веселин Милушев

20 лв

16.05.2002

Веселин Милушев

20 лв

31.05.2002

Веселин Милушев

20 лв

18.07.2002

Веселин Милушев

20 лв

30.07.2002

Веселин Милушев

20 лв

21.08.2002

Веселин Милушев

20 лв

23.08.2002

Веселин Милушев

20 лв

02.09.2002

Веселин Милушев

20 лв

03.09.2002

Веселин Милушев

20 лв

27.09.2002

Веселин Милушев

20 лв

10.10.2002

Веселин Милушев

40 лв

11.11.2002

Веселин Милушев

40 лв

22.11.2002

Веселин Милушев

20 лв

13.02.2001

Веселин Минчев - Разград

20 лв

25.08.1998

Виктор Симеонов

10000 лв

25.05.2000

Виолета и Георги Костадинови

20 лв

05.06.1998

Виолета Стефанова

3000 лв

30.11.2000

Виолетка и Георги Костадинови

20 лв

27.01.2000

Владимир Дончев

20 лв

01.12.2008

Владимир Петров

20 лв

06.01.1999

Галина Лалева

20000 лв

06.04.1999

Галина Лалева

20000 лв

14.01.2002

Галина Лалева

20 лв

05.11.1999

Галина Петкова

20 лв

12.08.2003

Галина Петкова

20 лв

21.08.2003

Галина Петкова

20 лв

31.12.2003

Галина Петкова

20 лв

26.04.2004

Галина Петкова

20 лв

23.12.2004

Галина Петкова

20 лв

07.05.2001

Галина Лалева

20 лв

08.05.2002

Галина Лалева

20 лв

27.12.2002

Галина Лалева

20 лв

26.10.2005

Галинка Христова -   СДП “Подуяне”

200 лв

20.12.1999

Галя Пенчева

15 лв

23.04.2001

Галя Пенчева

5 лв

10.12.1998

Геовод Инженеринг ООД

Бронз за камбани

25.05.2000

Георги Георгиев – Свищов

5 лв

28.10.1998

Георги Колев

1000 лв

26.10.2005

Георги Петров -         СДП “Подуяне”

200 лв

03.02.1997

Георги Тодоров

1000 лв

25.02.2000

Григорий Николаев

100 лв

03.06.1998

Даниела Дакова

100000 лв

09.11.1998

Даниела Йорданова

80000 лв

28.12.2000

Даринка Ефтимова

10 лв

02.09.1998

Десислав Григоров

20000 лв

26.10.2005

Диана Маринова -      СДП “Подуяне”

200 лв

22.11.1995

Димитър Велев

1000 лв

23.02.1996

Димитър Велев

1000 лв

10.10.1998

Димитър Караджов

10000 лв

26.10.2005

Димитър Пенков -     СДП “Подуяне”

200 лв

22.07.1997

Димитър Пенков - изработка икони

17200 лв

28.10.1998

Димитър Тасев

1000 лв

25.01.1999

Димка Тодорова

5000 лв

24.11.1997

Дирекция по вероизповеданията

1000000 лв

15.07.1998

Дирекция по вероизповеданията

3000000 лв

10.11.2000

Дирекция по вероизповеданията

3000 лв

26.04.2001

Дирекция по вероизповеданията

5000 лв

10.06.2002

Дирекция по вероизповеданията

5000 лв

07.05.2003

Дирекция по вероизповеданията

3000 лв

16.10.2008

Доли медия студио ЕООД

5000 лв

21.08.2000

Доля Богданова

150 лв

10.06.1997

Дуко Стефанов Тодоров

50000 лв

20.11.2008

Дяков Констракшън ЕООД

2000 лв

26.10.2005

Евстати Златарев -     СДП “Подуяне”

200 лв

15.12.2004

Екометал Инженеринг ООД

Остькляване купол

01.12.2008

Елена Петрова

20 лв

01.11.2008

Еленица Лазарова

25 лв

04.02.2000

Емилия Георгиева

20 лв

26.09.2000

Емилия Данчева

10 лв

23.12.1999

Емилия Кирилова

5 лв

26.10.2005

Емилия Пенкова - СДП “Подуяне”

200 лв

11.09.1998

ЕТ „Астра” – Николай Цветанов

100000 лв

12.06.1998

ЕТ „Бени” – Владимир Стефанов

50000 лв

02.07.2008

ЕТ "Владимир Стефанов-Бени"

    300 лв

22.12.1998

ЕТ „Габриела”

200000 лв

18.09.1996

ЕТ "Йорда" - Йорданка Микова

9000 лв

20.01.1997

ЕТ "Корли" - Никола Петров

100 $

05.03.1996

ЕТ "Мишмен" - Димитър Рангелов

6000 лв

01.02.2008

ЕТ  "Николай Иванов -94"

    600 лв

20.02.1996

ЕТ "Оларт" - Олег Чернев

10000 лв

29.05.1998

ЕТ „Оларт” – Олег Чернев

200000 лв

21.02.1997

ЕТ "Поли" - Йорданка Цончева

200000 лв

09.06.2000

ЕТ „Поли” – Йорданка Цончева

1000 лв

11.08.2000

ЕТ „Поли” – Йорданка Цончева

1000 лв

13.06.2001

ЕТ „Поли” – Йорданка Тодорова

1000 лв

29.12.2002

ЕТ “Поли” - Йорданка Цончева

1000 лв

21.12.2007

ЕТ „Поли” – Йорданка Цончева

2000 лв

25.06.2008

ЕТ „Поли” – Йорданка Цончева

1000 лв

04.08.2003

ЕТ “Стенли” – Станислав Димитров

50 лв

11.07.2008

ЖОСИ – ООД

    500 лв

01.02.2002

ЖП завод

Основа на крьста  

25.10.1995

Здравка и Георги Петрови

1000 лв

30.10.1998

Здравка Христова

20000 лв

26.10.2005

Здравка Христова -   СДП “Подуяне”

200 лв

25.10.1995

Зоя и Иван Петрови

1000 лв

2000-2001

ЗУМК

Изработка купол

21.04.1998

Ивайло Димов

2000 лв

30.06.1998

Ивайло Димов

2000 лв

25.10.1995

Иван Николов

500 лв

11.07.2008

Иван Тасев

    500 лв

27.07.1998

Иванка Александрова

2000 лв

05.06.1998

Иванка Димитрова

1000 лв

09.12.2002

Иванка Петкова Лалева

90 лв

25.10.1995

Илиян, Генка и Йордан Батаклиеви

400 лв

18.01.1995

Инкотар - ООД

10000 лв

20.01.1997

ИНЖСТРОЙ - ООД

Бетон

05.06.1998

Искра Панева

1000 лв

20.01.1997

ИТОНГ-Бьлгария ООД

Газобетон - тухли

07.01.1999

Йоана Петрова

60000 лв

26.10.2005

Йордан Петров -        СДП “Подуяне”

200 лв

01.11.2008

Йорданка Петрова

25 лв

13.05.1997

Йорданка Станчова

2000 лв

30.07.1997

Йосиф Кираджиев

100000 лв

13.11.1998

Костадин Караджов

10000 лв

2000-2001

Котлостроителен завод

Елементи купол

26.06.2008

Красимир Дим. Мичев

    500 лв

20.01.1997

Кремиковски строител - ООД

Дьрвен материал

1997-1999

Кремиковци - ООД

Бетонно желязо

08.05.1998

Лазар Пушкаров

60000 лв

13.05.2003

Лакпром - ООД

 Фасадна боя

05.06.1998

Лиляна Боянова

200 лв

26.10.2005

Лиляна Златарева -    СДП “Подуяне”

200 лв

25.08.1998

Лиляна и Мария Зашеви

2000 лв

25.10.1995

Лина Стоилова

100 лв

26.10.2005

Лъчезар Величков -   СДП “Подуяне”

200 лв

25.06.2008

Маргарита Иванова

      20 лв

06.01.1997

Марийка Димитрова

1000 лв

14.09.1998

Марийка Димитрова

5000 лв

19.10.1998

Марийка Димитрова

10000 лв

16.12.1998

Марийка Димитрова

5000 лв

17.06.1999

Марийка Димитрова

10000 лв

24.06.1999

Марийка Димитрова

10000 лв

14.07.1999

Марийка Димитрова

10 лв

15.11.1999

Марийка Димитрова

10 лв

25.06.2008

Мария Димитрова

    100 лв

15.08.1996

Мария Стоянова

300 лв

20.10.1998

Мария Терзиева

30000 лв

25.06.2008

Марияна Янкова

      50 лв

21.09.2000

Метал-ПАК – ООД

700 лв

18.05.2000

Метал-ПАК ООД

900 лв

05.06.1998

Милка Борисова

100 лв

25.10.1995

Милчо, Ани и Лора Стоилови

500 лв

06.07.1998

Мина Иванова

2000 лв

23.04.1997

Михаил Иванов

7000 лв

22.05.2000

МК на СДС – „Левски-Г”

300 лв

18.10.1999

Надежда Томова

10 лв

08.09.1999

Надка Игнатова

20 лв

05.06.1998

Невена Димитрова

1000 лв

17.05.2001

Нели Славкова

30 лв

07.08.1998

Ненка Минкова

5000 лв

06.05.1998

Никола Станколов

47000 лв

01.06.1998

Николай Александров

300000 лв

01.07.1998

Николай Александров

200000 лв

21.08.2003

Николай Александров

132 лв

03.10.1996

Николай Александров, Иво Дамянов

30000 лв

26.10.2005

Николай Петковски – СДП “Подуяне”

200 лв

28.07.2008

Нити-2002 ООД

1000 лв

18.09.2008

Нити-2002 ООД

1000 лв

25.09.2008

Нити-2002 ООД

4200 лв

25.10.1995

Огнян Атанасов

1000 лв

21.10.1998

Павлина Пресолска

10000 лв

12.01.2000

Панде Тасев

70 лв

05.06.1998

Парашкева Александрова

1000 лв

05.06.1998

Парашкева Попова

1000 лв

28.10.1998

Петрана Корнел

1000 лв

13.08.1999

Петър Иванов

100 лв

16.11.1998

Петър Чанев

100000 лв

28.12.1999

Радостина, Йордан и Иван Минчеви

100 лв

28.10.1998

Райка Бонева

1000 лв

25.06.2008

Райна Иванова

      10 лв

26.10.2005

Ромео Смилков -       СДП “Подуяне”

200 лв

29.08.2000

Румен Рачев

30 лв

07.07.2008

Румен-транс - ЕООД

    500 лв

26.10.2005

Светла Цекова -         СДП “Подуяне”

200 лв

11.01.2006

Светослава Соколова

20 лв

02.06.1998

СД „Икар” – Здравко Беджев

100000 лв

03.05.2000

СДП „Подуяне”

3000 лв

25.10.1995

Седефчо Дамянов

2000 лв

02.08.2000

Седефчо Дамянов

10 лв

10.07.1997

Сем. Антови

Ползване имот

10.10.2005

Сем. Статеви

Дограма

31.12.1998

СК "Кремиковци" - секция по борба

50000 лв

05.06.1998

Славинка Бонева

500 лв

13.12.1999

Славка Георгиева

50 лв

14.12.2001

Снежана Миланова

50 лв

24.07.2003

Софийска вода - ООД

В и К захранване

18.05.1998

Софийска Митрополия

5000000 лв

07.09.1998

Софийска митрополия

5000000 лв

14.12.1998

Софийска митрополия

5000000 лв

10.04.2000

Софийска Митрополия

5000 лв

01.06.2000

Софийска митрополия

5000 лв

13.07.2000

Софийска митрополия

5000 лв

31.07.2000

Софийска митрополия

5000 лв

10.10.2000

Софийска митрополия

6000 лв

01.11.2000

Софийска митрополия

5000 лв

29.09.2006

Софийска Митрополия

4000 лв

17.10.2008

Софтранс Метал

4000 лв

05.06.1998

Спиридон Кирилов

1000 лв

22.11.1996

Стефан Тодоров Дуков

50000 лв

25.05.2000

Стефка Павлова – Свищов

5 лв

21.10.2008

Стилвест

5000 лв

03.08.1999

Стойна Георгиева

5 лв

25.06.2008

Стоян Хранов

      40 лв

25.10.1995

Стоянка Александрова

1250 лв

20.09.2008

Суванджиеви

Врати, полилеи

27.07.2001

Таня Атанасова

500 лв

17.04.2001

Татяна Златкова

20 лв

27.05.1998

ТБ „Биохим”

5000000 лв

13.08.2008

Техноресурс-94 ООД

Иконостас

13.08.2008

Техноресурс-94 ООД

Вл. трон

13.08.2008

Техноресурс-94 ООД

10000 лв

05.12.1995

Тихомир Терзийски

45600 лв

31.01.1996

Тихомир Терзийски

50000 лв

25.01.1995

ТОА - Кремиковци

10000 лв

18.08.1998

Тодор Войнов

15000 лв

09.01.2001

Тодор Тодоров

1000 лв

01.09.1997

Томи Николов

1000000 лв

17.07.1998

Тончо Попов, Иван Ръсовски

300000 лв

24.01.2000

Тоти Бенчев

3700 лв

10.06.1998

Транстрейд ЕООД

254700 лв

07.07.2008

ТУТИ -94 – ЕООД

1000 лв

03.10.1998

Фирма „Анджи”

50000 лв

29.12.2004

Христо Гроздев

286 лв

26.10.2005

Христо Цеков -          СДП “Подуяне”

200 лв

28.09.1998

Цветан Николов

150000 лв

06.08.1999

Цветан Николов

150 лв

20.03.2001

Цветанка Ковачева

10 лв

19.09.1997

Цено Петров

100000 лв

17.11.1998

Централен Кооперативен Съюз – ЦУ

1000000 лв

05.06.1998

Цонка Чолева

1000 лв

08.07.1996

Читалище "В.Левски" - Подуяне

1300 лв

26.08.2008

Читалище «Стефан Караджа»

210 лв

22.11.1995

Чрез Стоянка Александрова

3000 лв

20.01.1997

Юпитер-Стомана - ООД

Бетонно желязо