Home | Administration | Staff | Sectors | News | Links | Star Gazer

homeСъстав

 Име  Длъжност  Е-поща  Лична страница  Телефон
 Таню Бонев  проф.    без  без
 Илиан Илиев  проф.    без  без
 Невяна Маркова  проф.    без  без
 Радослав Заманов  проф.    без  без
 Ренада Антова  проф.    без  без
 Евгени Семков  проф.      без
 Румен Бачев  проф.      без
 Светозар Жеков  проф.    без  без
 Александър Антов   доцент    без  без
 Даниела Кирилова   доцент    без  без
 Петър Духлев  доцент    без  без
 Васил Попов  доцент    без  без
 Борис Комитов   доцент      без
 Николай Томов   доцент    без  без
 Хараламби Марков  доцент    без  без
 Иванка Статева  доцент    без  без
 Антон Стригачев  доцент    без  без
 Бойко Михов  доцент      без
 Люба Славчева  доцент    без  без
 Кирил Стоянов  доцент    без  без
 Любомир Илиев  гл. асистент    без  без
 Ина Барзова  гл. асистент    без  без
 Момчил Дечев  гл. асистент      без
 Костадинка Колева  гл. асистент    без  без
 Никола Петров  гл. асистент    без  без
 Галин Борисов  гл. асистент    без  без
 Светла Цветкова  гл. асистент    без  без
 Ана Борисова  гл. асистент    без  без
 Стоянка Пенева  гл. асистент    без  без
 Мая Белчева  гл. асистент    без  без
 Благовест Петров  гл. асистент    без  без
 Мима Томова  астроном    без  без
 Георги Латев  асистент    без  без
 Люба Василева  астроном    без  без
 Валентин Копчев   астроном    без  без
 Динко Димитров  астроном    без  без
 Ася Цветкова  астроном    без  без
 Андон Костов  астроном    без  без
 Борислав Спасов  астроном    без  без
 Валери Генков  астроном    без  без
 Захари Дончев  астроном    без  без
 Мариана Панайотова  астроном    без  без
 Светлана Боева  астроном    без  без
 Пламен Николов  докторант    без  без
 Григор Николов  астроном    без  без
 Мирела Напетова  докторант    без  без
 Цветан Цветков  докторант    без  без
 Роса-Виктория Муньос Димитрова  докторант    без  без
 Румен Богдановски  инженер    без  без
 Пенчо Маркишки  техник    без  без
 Таня Русева  личен състав    без  без
 Румяна Папазова  технически секретар    без  без
 Мариана Атанасова  главен счетоводител    без  без
 Таня Стефанова  касиер    без  без
 Вилия Бонева  библиотекар    без  979 5932


пенсиониран:

Кирил Пановпенсиониран
Виолета Ивановапенсиониран
Димитър Колевпенсиониран
Здравка Крайчевапенсиониран
Георги Петровпенсиониран
Милчо Цветковпенсиониран
Катя Цветковапенсиониран
Васил Умленскипенсиониран
Зоя Ивановапенсиониран

Списък на членовете на МАС     pdf

Home | Administration | Staff | Sectors | News | Links | Star Gazer