Home | Administration | Staff | Sectors | News | Links | Star Gazer

homeСъстав

 Име  Длъжност  Е-поща  Лична страница  Телефон
 Таню Бонев  проф.    без  без
 Илиан Илиев  проф.    без  без
 Невяна Маркова  проф.    без  без
 Радослав Заманов  проф.    без  без
 Ренада Антова  проф.    без  без
 Евгени Семков  проф.      без
 Румен Бачев  проф.      без
 Светозар Жеков  проф.    без  без
 Даниела Кирилова   доцент    без  без
 Петър Духлев  доцент    без  без
 Борис Комитов   доцент      без
 Николай Томов   проф.    без  без
 Хараламби Марков  доцент    без  без
 Иванка Статева  доцент    без  без
 Антон Стригачев  доцент    без  без
 Бойко Михов  доцент      без
 Люба Славчева  доцент    без  без
 Кирил Стоянов  доцент    без  без
 Любомир Илиев  доцент    без  без
 Момчил Дечев  гл. асистент      без
 Костадинка Колева  гл. асистент    без  без
 Никола Петров  гл. асистент    без  без
 Галин Борисов  гл. асистент    без  без
 Светла Цветкова  доцент    без  без
 Стоянка Пенева  доцент    без  без
 Мая Белчева  гл. асистент    без  без
 Благовест Петров  гл. асистент    без  без
 Мима Томова  доцент    без  без
 Георги Латев  гл. асистент    без  без
 Александър Куртенков  гл. асистент    без  без
 Антония Савчева  астроном    без  без
 Люба Василева  астроном    без  без
 Камен Козарев   гл. асистент    без  без
 Динко Димитров  астроном    без  без
 Ася Цветкова  астроном    без  без
 Андон Костов  астроном    без  без
 Борислав Спасов  астроном    без  без
 Валери Генков  астроном    без  без
 Захари Дончев  астроном    без  без
 Мариана Панайотова  астроном    без  без
 Светлана Боева  астроном    без  без
 Пламен Николов  асистент    без  без
 Григор Николов  асистент    без  без
 Мирела Напетова  докторант    без  без
 Цветан Цветков  докторант    без  без
 Роса-Виктория Муньос Димитрова  асистент    без  без
 Румен Богдановски  инженер    без  без
 Пенчо Маркишки  техник    без  без
 Красимира Братойчева  личен състав    без  без
 Румяна Папазова  технически секретар    без  без
 Мариана Атанасова  главен счетоводител    без  без
 Таня Стефанова  касиер    без  без
 Вилия Бонева  библиотекар    без  979 5932


пенсиониран:

Кирил Пановпенсиониран
Виолета Ивановапенсиониран
Димитър Колевпенсиониран
Здравка Крайчевапенсиониран
Георги Петровпенсиониран
Милчо Цветковпенсиониран
Катя Цветковапенсиониран
Васил Умленскипенсиониран
Зоя Ивановапенсиониран
Васил Поповпенсиониран
Александър Антовпенсиониран

Списък на членовете на МАС     pdf

Home | Administration | Staff | Sectors | News | Links | Star Gazer