ПРЕКОМПИЛИРАНИ ПАКЕТИ ЗА SLACKWARE


Пакети за Slackware 14

Стари пакети:

cyr_fonts - набор от кирилски шрифтове, често използвани в различни документи. Налични са такива с кодировка cp1251 и utf8.

Inkscape - Open Source пакет за векторна графика, подобен на Illustrator, CorelDraw, Xara X, използващ като основен формат Scalable Vector Graphics (SVG).
Официална страница - http://inkscape.org/

Mplayer - Програма за изпълнение, кодиране и прекодиране на медийни файлове. Поддържа изключително широк набор от кодеци.
Официална страница - http://www.mplayerhq.hu/

Qtiplot - Софтуер за визуализация и анализ на научни данни. Аналог на пакета Origin.
Официална страница - http://soft.proindependent.com/qtiplot.html

Kbgoffice - Българо-английски и Англо-български речник.
Официална страница - http://bgoffice.sourceforge.net/assistant/index.html

Kile - Графичен интерфейс за LaTeX. Налични са версия 1.8 за Slackware 11 и 2.0 за Slackware 12.
Официална страница - http://kile.sourceforge.net/

Kstars - Компютърен планетариум за KDE. Включва 130,000 звезди и 13,000 deep-sky обекта. Kstars е част от kdeedu пакета. Тук е компилиран само kstars, така че не е необходимо да се инсталира целия kdeedu пакет.
Официална страница - http://edu.kde.org/kstars/

Open Office - Офис пакет. Включва текстов реадктор, работа с електронни таблици, бази данни, графичен редактор.
Официална страница - http://www.openoffice.org/

Opera - Добре познат браузер.
Официална страница - http://www.opera.com/

Sim - Пакет за комуникация в мрежите на icq, jabber, aim и много други.
Официална страница - http://sim-im.org/wiki/Main_Page

ClamAV - антивирусен софтуер. Klamav - КДЕ графичен интерфейс за него.
Официална страница - http://www.clamav.net/

Smb4k - Браузер за локалната мрежа.
Официална страница - http://smb4k.berlios.de/

Osmo - Календар и персонален напомнител.

src2pkg - Много полезна програма за правене на пакети за Slackware от изходен код. Примерният ситаксис е:
src2pkg -C -Q -VV source_code.tar.gz (стартира се от root).

Latex-man - LaTeX ръководство


Забележка:
Навсякъде, където горните връзки водят до директория с пакети, е необходимо да се инсталират всички съдържащи се там пакети.
Инсталацията на пакетите става с командата installpkg име_на_пакет. Премахването на пакета съответно става с
removepkg име_на_пакет.


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

http://slackware-current.net/ - Сайт с прекомпилирани пакети за Слак.

http://sotirov-bg.net/slackpack/ - Сайт с прекомпилирани пакети за Слак.

http://www.slacky.eu/ - Сайт с прекомпилирани пакети за Слак.

http://linuxpackages.net/ - Сайт с прекомпилирани пакети за Слак.

http://slackware.com/ - Официален сайт на Slackware Linux.

http://unixsol.org/resources/ - Българско огледало на slackware.com и linuxpackages.net.