Съюза на астрономите в България (САБ) е доброволна, неправителствена организация, обединяваща астрономите и приятелите на астрономията в България. Основно цел на САБ е да съдейства за развитието на астрономията и повишаването на нейния обществен престиж. За реализирането на тази цел САБ подпомага научноизследователската и учебно-преподавателската работа на своите  членове, пропагандира постиженията на астрономията и природните науки, участва във формирането на националната политика и стратегия в областта на астрономията и осъществява контакти с международни астрономически организации.president.bgas@astro.bas.bg
За контакт: secretary.bgas@astro.bas.bg
treasurer.bgas@astro.bas.bgWebDesign:
Konstantin Antov
(c)2008