Начална | Администрация | Състав | Сектори | Новини | Връзки
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ


Годишен отчет 2016г.       Стари отчети
Научен съвет   


Директор:

проф. д-р Евгени Семков
mail: esemkov @ astro.bas.bg
tel./fax: (+359 2) 974 19 10


Зам. директор:

доц. д-р Бойко Михов
mail: bmihov @ astro.bas.bg
tel. (+359 2) 974 19 10 fax: (+359 2) 974 19 10Пом. директор (НАО "Рожен"):

д-р Никола Петров
mail: nikipetrov @ yahoo.com
tel. (+359) 3095 8357fax: (+359) 3095 8356Научен секретар:

доц. д-р Кирил Стоянов
mail: kstoyanov @ astro.bas.bg
tel. (+359 2) 974 19 60


Главен счетоводител:

Мариана Атанасова
mail: matanasova @ astro.bas.bg
tel. (+359 2) 974-1910


Начална | Администрация | Състав | Сектори | Новини | Връзки