Уважаеми колеги,

   Преди всичко искам да ви благодаря за отличната работа през изминалите месеци на тази година. Въпреки тежките финансови условия вие продължихте дейностите по вашите проекти, получавахте уникални данни с телескопите на НАО и АОБ, анализирахте явления и процеси, подготвяхте доклади и лекции, публикувахте вашите резултати в най-престижните издания за професионална астрономия и астрофизика в света. Продължихте и съвместните проекти с колеги от други институти и астрономически обсерватории, включително и с тези, които управляват най-големите телескопи и най-върховите технологии в света. Продължихте да поддържате като добри стопани и двете ни обсерватории, НАО и АОБ. При толкова добре свършена работа, особено когато наближава краят на годината, съвсем естествено е да се очаква достойно възнаграждение за положения труд.


   Изключително неприятно ми е да ви информирам, че и тази година няма възможност за достойно възнаграждение. Нещо по-лошо – бюджетът на ИА с НАО е пред изчерпване. Разбира се, това не е изненада при един бюджет, в който от самото начало е заложен дефицит от 250 000 лева. Изправен пред това обстоятелство трябваше да взема едно от следните две възможни решения – (1) получаване на пълните заплати за м. октомври, оставане без заплати за месеците ноември и декември и „консервиране” на НАО или (2) преминаване към намалена заплата от м. октомври, включително, до края на годината и „полу-консервиране” на НАО, така както се наложи да направим през зимата на 1996/97 година. В крайна сметка надделя вариант (2), който беше оформен в издадената за целта заповед.


   Не мислете, че беше лесно да издам такава заповед. Искам да ви уверя, че ръководството на Института продължава да работи в посока корекция на бюджета и да търси начини за набиране на средства, с които да се запълнят дупките в него. Следващото заседание на Научния съвет е планирано за 5 ноември и една от точките ще бъде „Финансовото състояние на ИА с НАО”. Както знаете, заседанията на НС са открити - заповядайте, ако желаете да научите повече по темата.


   Вие знаете, че част от политиката на ръководството на ИА с НАО е да не ангажира вниманието на сътрудниците на института с административни проблеми. Целта на тази политика е да ви позволи пълно отдаване на силите и времето за дейности непосредствено свързани с научните проекти. За съжаление обстоятелствата наложиха днес да направя изключение от този принцип и да ви отнема част от времето за размисъл върху особеностите на времето, в което живеем.


доц. д-р Таню Бонев
директор на ИА с НАО

София, 23.10.2012 г.