100 години
международен астрономически съюз

Bulgarian flag

Изложбата „Нагоре и отвъд”, посветена на юбилея, представлява пътешествие през столетие на научни изследвания и открития. Преводът на български език и техническата обработка са дело на колеги от Институт по астрономия с НАО, БАН. Ето извадка от изложбата:


Изложбата „Нагоре и отвъд” се организира като пътуваща (лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова – Институт по астрономия с НАО, БАН) със следното разписание:

12 януари 2019 г., 12:00 – 18:00 ч.
София, София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие: снимки

21 март – 9 април 2019 г.
Габрово, Астрономическа обсерватория и планетариум, ул. „Петкова нива” №5
Лице за контакт: Даниела Иванова (Астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово)
отминало събитие

26 март – 11 април 2019 г.
Пловдив, Регионален природонаучен музей, ул. „Христо Г. Данов” №34
Лице за контакт: Светлозара Казанджиева (Регионален природонаучен музей – Пловдив)
отминало събитие: снимки.

15 април – 16 май 2019 г.
Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ №62, ет. 3
Лице за контакт: доц. д-р Алексей Стоев (Институт за космически изследвания и технологии, БАН; Астрономическа Обсерватория „Юрий Гагарин“ – Стара Загора)
отминало събитие: снимки.

15 – 18 април 2019 г.
Троян, Културно-информационен център, ул. „Г. С. Раковски“ №103
Лице за контакт: д-р Надка Данкова („Школа по астрономия" гр. Троян)
отминало събитие: снимки; резюме.

9 – 12 май 2019 г.
София, София Тех Парк
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие: снимки.

14 май – 2 юни 2019 г.
Силистра, Народна Астрономическа Обсерватория „Галилео Галилей", ул. „П. Бояджиев“ №29а
Лице за контакт: Марлена Любенова (Народна Астрономическа Обсерватория „Галилео Галилей" – Силистра)
отминало събитие

20 май – 1 юни 2019 г.
общ. Долна Митрополия
Лице за контакт: Иво Джокин (Общински център за извънкласни дейности и занимания по интереси, с. Байкал)
отминало събитие

4 – 10 юни 2019 г.
София, Българска академия на науките, ул. „15 ноември”, №1
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие

4 – 30 юни 2019 г.
Ямбол, Астрономическа обсерватория и планетариум, ул. „Цар Иван Александър" №12
Лице за контакт: Юлия Върбанова (Астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол)
отминало събитие: резюме.

15 юни – 31 август 2019 г.
Национална Астрономическа Обсерватория Рожен
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие

1 – 30 юли 2019 г.
Варна, Приморски парк №4
Лице за контакт: Свежина Димитрова (ЦПЛР – Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Н. Коперник“ – Варна)
отминало събитие

1 август – 15 септември 2019 г.
Смолян, Планетариум с НАО, бул. „България“ №20
Лице за контакт: Марияна Хаджигенчева (Планетариум с НАО – Смолян)
отминало събитие

1 – 30 септември 2019 г.
Варна, ул. „Васил Друмев“№73 - в Планетариума на ВВМУ
Лице за контакт: доц. д-р Веселка Радева (Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна)
отминало събитие: снимки; резюме.

16 сепетмври – 15 октомври 2019 г.
Хасково, Астрономическа обсерватория
Лице за контакт: Йоанна Кокотанекова (Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център" – Хасково)
отминало събитие: снимки.

16 октомвридекември 2019 г.
Димитровград, Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно", парк „Никола Вапцаров"
Лице за контакт: Димитър Кокотанеков (ЦПЛР – Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно" – Димитровград)

1 октомври – 11 ноември 2019 г.
Кърджали, Астрономическа обсерватория „Славей Златев“, парк „Простор“
Лице за контакт: Агоп Узунбохосян (Астрономическа обсерватория „Славей Златев“ – Кърджали)
отминало събитие: снимки

13 ноември – 7 януари 2020 г.
Сливен, ЦПЛР - Детски комплекс, ул. „Петко Славейков“ №8
Лице за контакт: Диана Кирякова (ЦПЛР - Детски комплекс, Сливен)
отминало събитие: снимки.