100 години
международен астрономически съюз

Bulgarian flag

Събития в българия, посветени на 100-годишния юбилей на МАС:

12 януари 2019 г., 12:00 – 18:00 ч.
София, София Тех Парк, зала „Джон Атанасов“
100 часа астрономия
По повод юбилея на Международния Астрономически Съюз (МАС) Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН организира серия събития в България. Първото от тях - „100 часа астрономия” е част от астромаратона от 10 до 13 януари по цялата планета. Популярни лекции ще представят ключови моменти от историята на МАС, най-интересните астрономически явления през 2019 г., както и новите космически мисии до Слънцето. Ще бъде хвърлена светлина върху природата на някои впечатляващи астрономически обекти, като свръхновите и т. нар. „проблясващи” звезди. Гостите ще могат да научат повече за космическите лъчи и какви са проявите на магнитните полета при звездите, както и да видят как и защо се сваля огледалото на големия телескоп в Националната обсерватория. Ще бъде пресъздаден експериментът на Ератостен, с който се измерва обиколката на Земята. За пръв път ще бъде представена оригиналната изложба „Нагоре и отвъд”, посветена на юбилея. Тя ни разкрива най-вълнуващите достижения на съвременната астрономия и изследването на космоса за последното столетие.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие: снимки; отзиви: , , , , , ; презентации: , , , , , , , , .

31 януари 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Звездна магнитометрия” на проф. дфн Асен Пашов – ръководител на катедра „Оптика и спектроскопия“ пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

06 февруари 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия - допълнителни сбирки
Как да си направим телескоп? - уъркшоп пред 20-25 посетители.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

07 февруари 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Гравитационни вълни” на Никола Каравасилев – учител по физика и астрономия пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

14 февруари 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе” пред публика между 50 и 100 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

20 февруари 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия - допълнителни сбирки
Тайните на астрофотографията - уъркшоп пред 20-25 посетители.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

21 февруари 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Марсотресения” на гл. ас. д-р Милен Цеков – катедра „Метеорология и геофизика пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

06 март 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия - допълнителни сбирки
Как да наблюдаваме метеори? - уъркшоп пред 20-25 посетители.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

07 март 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Археоастрономия и археоурбанистика” на доц. д-р Любомир Цонев - Институт по физика на твърдото тяло – БАН пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

14 март 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе” пред публика между 50 и 100 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

20 март 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия - допълнителни сбирки
Защо звездите са цветни? - уъркшоп пред 20-25 посетители.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

21 март 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „15 години наблюдения във високите енергии: Какво открихме с телескопите MAGIC?” на Милен Минев – докторант към катедра „Астрономия“ / физик ИЯИЯЕ – БАН пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

28 март 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Вселена и елементарни частици” на доц. д-р Венелин Кожухаров – катедра „Атомна физика“ пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

03 април 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия - допълнителни сбирки
Демонстрации на физични закони - уъркшоп пред 20-25 посетители.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

04 април 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Тъмната страна на Вселената” на проф. дфзн Леандър Литов - катедра „Атомна физика“пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

11 април 2019 г., 19:30 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп, при ясно небе” пред публика между 50 и 100 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

18 април 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Астрономия в Южната Европейска Обсерватория и защо човечеството има нужда от една фундаментална наука за космоса” на д-р Валентин Иванов – Европейска Южна Обсерватория пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

19 април 2019 г., 11:30 ч. – 17:00 ч.
София, ул. „Акад. Георги Бончев“, Научен комплекс I, бл. 1, ет. 3, зала 309
До Луната, Слънцето и далечния Космос
Ще бъдат представени популярни лекции на актуални теми, свързани с покоряването и изследването на близкия и далечен космос. Посетителите ще могат да разгледат изложба с българска апаратура за космически изследвания, създадена през годините. Събитието ще се проведе в сградата на института. Поради ограничения брой места в залата, се изисква регистрация – регистрационна форма.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Даниела Бонева (Институт за космически изследвания и технологии, БАН)
отминало събитие: снимки; презентации: , , , , , .

20 април 2019 г., 16:00 – 22:00 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Ден на отворените врати на Физически факултет
Посещение на обсерваторията с възможност за слушане на кратки популярни лекции и наблюдения с телескоп.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

9–12 май 2019 г.
София, София Тех Парк
Популярни лекции и демонстрации в рамките на Софийския фестивал на науката.
Представяме серия популярни лекции и демонстрации, посветени на 100 годишнината от основаването на МАС, в рамките на ежегодния Софийски фестивал на науката. В частност, насочваме вниманието към проблемите на светлинното замърсяване около Деня на светлината – 16 май; отбелязваме 100 години от пълното Слънчево затъмнение (29 май), което служи като първия успешен тест на Общата Теория на Относителността; излагаме изложбата „Отгоре и отвъд”, разкриваща най-впечатляващите достижения на астрономията и изследването на космоса за последното столетие заедно с историята и ролята на МАС. Поредица от занимателни демонстрации ще хвърлят светлина върху различни астрофизични феномени и техники. Ще наблюдаваме космически лъчи - високоенергитични заредени частици, създадени при избухвания на свръхнови далеч в Галактиката; ще разлагаме светлината на съставните й части, за да научим повече за обектите, от които идва тя; ще пресъздадем известния експеримент на Ератостен, в който той измерва с голяма точност обиколката на Земята.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: гл. ас. д-р Камен Козарев (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие: снимки; презентации: , , , , , .

9 – 12 май 2019 г.
София, София Тех Парк
Нагоре и отвъд
Изложба, посветена на 100 годишнината от основаването на Международния Астрономически Съюз.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие: снимки.

09 – 12 май 2019 г.
София Тех Парк
Софийски фестивал на науката (Британски Съвет България)
Участие на Физически факулет на СУ с щанд.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

11 май 2019 г., 16:00 – 22:00 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Световен ден на астрономията
Посещение на обсерваторията с възможност за слушане на кратки популярни лекции и наблюдения с телескоп.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

16 май 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Космическо време и космически климат” на доц. д-р Росица Митева – ИКИТ – БАН, пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

4 – 8 юни 2019 г.
София, Българска академия на науките, ул. „15 ноември”, №1
Съвместна конференция на Субрегионалния Европейски кометет по астрономия и Съюза на астрономите в България.
Конференцията е посветена на 100 годишнината от основаването на МАС и 150-годишния юбилей на Българската академия на науките.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Антоанета Антонова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие

4 – 10 юни 2019 г.
София, Българска академия на науките, ул. „15 ноември”, №1
Нагоре и отвъд
Изложба, посветена на 100 годишнината от основаването на Международния Астрономически Съюз.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
отминало събитие

06 юни 2019 г., 19:30 ч.
Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ №5
Кръжок по астрономия
Популярна лекция „Плазмени двигатели за космически апарати – световни и български разработки“ на Стоил Иванов – докторант в катедра „Радиофизика и електроника“ пред публика между 100 и 300 човека.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

3 юли 2019 г.
София, бул. „Джеймс Баучър“ №5, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски"
100 години под едно небе
Денят на астрономията на XXV-та юбилейна Юлска лектория, организирана от Софийския клон на Съюза на физиците в България, ще е под надслов „100 години под едно небе” по случай годишнината от основаването на Международния астрономически съюз (МАС). Ще бъдат представени популярни презентации за интересни астрономически обекти и явления и за наблюдателната апаратура в България. Предвиден е кратък обзор на проектите по повод 100-годишнината на МАС и българското участие в тях.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Люба Славчева-Михова (Институт по астрономия с НАО, БАН)
програма
отминало събитие: презентации: , .

27 септември 2019 г., 16:00 – 22:00 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Европейска нощ на учените
Посещение на обсерваторията с възможност за слушане на кратки популярни лекции и наблюдения с телескоп.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие

05 октомври 2019 г., 16:00 – 22:00 ч.
Астрономическа обсерватория към СУ, Борисова градина
Нощ на астрономията
Посещение на обсерваторията с възможност за слушане на кратки популярни лекции и наблюдения с телескоп.
Детайли за събитието: тук
Лице за контакт: доц. д-р Евгени Овчаров (Катедра „Астрономия", СУ)
отминало събитие