100 години
международен астрономически съюз

Bulgarian flag


???

доц. д-р Люба Славчева-Михова – Национален координатор на МАС

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН

София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №72

Страницата се поддържа от Л. Славчева-Михова.