Известия на НАО- №1, 1990 г.
(
Contribution of NAO)


Приложение на списание Астрофизически изследвания.

Печата се по решение на Редколегията на Астрофизически изследвания
и на Научния съвет на ССА с НАО.

 

Съдържание

1.     Kolev D., Koleva, V. “Astroclimatic conditions at the Coude focus of the 2_m telescope of the National Astronomical Observatory “Rozhen” – 4 p., 4 figs. Приета 08.03.1989.

2.     Bellas Y. “V55 – a program for interactive visualization of spectrogram scan records” - 16 p., 1 fig.

3.     Колев Д. “Влияние качества расширения на фотометрическую точност Куде-спектрографа.” – 6 стр., 1 рис. Приета 08.03.1989.

4.     Колев Д., Колева В. “Фотометрическая точност Куде-спектрографа 2-м телескопа НАО “Рожен” – 5 стр., 1 рис. Приета 03.08.1989.

5.     Колев Д. “Проницающая сила Куде-спектрографа 2-м телескопа НАО “Рожен” в синефиолетовой области спектра” - 2 стр., 1 рис.

6.     Колев Д. “Някои астроклиматични и експлуатационни характеристики на наблюденията в Куде-фокуса на 2-м телескоп в НАО “Рожен” за периода декември 1979 – март 1982 г.” - 6 стр., 6 рис. Приета 08.04.1982.

7.     Колев Д., Колева В. “Сравнение эффективности голографической и нарезной решеток из набора НАО “Рожен” - 4 стр., 1 рис.

8.     Спасова Н., Пейков З., Серафимова М. “Исследование координато - измерительного  прибора “Аскорекорд” – 14 стр.

9.     Томов Т. “Точност на фотометричната калибровка на Куде-спектрографа на 2-м телескоп през периода март 1981 – януари 1982 г.” – 6 стр., 6 рис.

10.  Беллас Я.FRM – програма за реформатиране на цифрови записи на спектрограми” – 9 стр., 4 рис. На английски език – 16 р.

11.  Георгиев Цв. “О некоторых эффектах проявления и старения фотоэмульсии” – 7 стр., 1 рис.

12.  Георгиев Цв. “Гиперсенсибилизация фотоэмульсий для прямых фотографии предварительным подсвечиванием с помощью фотовспышкой” – 4 стр., 1 рис.

13.  Цинцаров В., Георгиева А., Вълканов Н. “Исследование режима проявления для фотоэмульсии ORWO Zu-21, Zp-3 и RP-1 и  KODAK проявителями A-71, D-19 и MWP-2 - 7 стр., 7 рис. Приета 23.10.1984.

14.  Ковачев Б., Тошев И., Борисова Й. “Климатични и астроклиматични характеристики на НАО “Рожен” – 7 стр., 12 рис., 9 табл.

15.  Ковачев Б., Снежко Л. “Резултати от изследването на оптиката на 2-м RCC  огледален телескоп на НАО “Рожен”, НРБ” – 8 стр., 2 табл.

                                                                                                                         Съставил: Г.Петров, отг. секретар на АИ