logo BAJ

 

 

Volume 7 (1996)Extragalactic astronomy

 • P003  Петров Г., Минева В.   " Зависимости “относителен момент – маса” и “абсолютна звездна величина – максимална скорост на въртене” за някои типове активни галактики", p. 3 -15.
 • P016  Минева В., Петров Г.   " Маси и моменти на въртене на 84 Маркарянови и 13 нормални галактики", p. 16-28.
 • P029  Ivanov G., Toropova M.   " Surface Photometry of the spiral arms of M51", p. 29-31.
 • P032  Petrov G. ,   " Galaxies in Voids with the 2_m RCC telescope of NAO “Rozhen” , p. 32-33.
 • P034  Попов В. ,   " О возможной природе спектров некоторых сейфертовских галактик промежуточного типа", p. 34-36.
 • P037 Petrov G., Strigachev A.   " Observations of the double quasar 0957+561 at NAO ROZHEN following the MEGAPHOT collaboration", p.37-38.
 • P039  Трофименко А. ,   " Систематика релятивистких объектов с горизонтами собитий (отонов) и множество отонных миров ", p. 39-53.
 • P054   Трофименко А.,   " Наблюдателные особености D _ тел (белых дыр)", p. 54-75.
 • P076  Petrov G., Slavcheva L.,   " S urface Photometry of   Barred Active Galaxies. Wolf-Rayet galaxy NGC 6764", p. 76-83.
 • P086  Георгиев Цв. ,   " Цифровая обработка протяженных астрономических изображении", p. 86-96 . 

Stars and Stellar Systems

 • P097  Томов Т., Беллас Я., Колев Д. ,   " О фотометрической калибровке звездных спектрограм", p. 97-100.
 • P101  Спасова Н., Антов А. ,   " Изследване на цветното уравнение на 2_м   RCC телескоп", p. 101-107.
 • P108  Колев Д., Статева Ив.,   " Влияние инструментальной поляризации 2-м телескопа   НАО “Рожен” на измерения магнитных полей звезд", p. 108-116.
 • P117  Dimitrov D. ,   " Scanning of stellar images by a slit diafragm and estimation of their parameters. I.Approximation of turbulent disks by a Gaussian  distribution" p. 117-134.
 • P135  Dimitrov D. ,   " Scanning of stellar images by a slit diafragm and estimation of their parameters. II.Smmoting of stellar images having a quasi-gaussian intensity distribution", p.    135-157.
 • P158  Русев Р. , "Красные переменные звезды в шаровых скоплениях Галактики. І. Общая характеристика", p. 158-169.  

Sun and Solar system

 • P170  Милева В. ,   " Bлияние диссипативный эффектов на движение двойной системы", p. 170-191.
 • P192  Dermendjiev V., Duhlev P., Velkov K., Zlateva E.,   " Large Scale Motions of the Solar Quiescent Filaments and the Torsional Oscillations of the Sun", p. 192-196 .  

Instrumentation and Methodics

Dipolma and PhD thesis, Abstracts

 • P209   Иванова Р.,.  1984, "Спектрофотометрично изследване на нормални галактики с емисионни линии", р.209-217.
 • P221  Славчева Л., 1996, "Спектрофотометрия на Seyfert 1 галактики". p.221-283.
 • P284   Пешева М., 1997, "Спектрофотометрия и фотометрия на галактиката Akn 564. p.284-326."
 • Тодорова М.  1981, "Резултати от изследването на Маркарявоните галактики н оптическия и радиодиапазовите"
 • Величкова К..  1988, "Активните галактики и проблемата за произхода на хелия"
 • Мичева Е.,   1991 " Маркаряновите галактики в далечната инфрачервена област - параметри на звездообразуването по данни на IRAS".
 • Бачев Р., 1994, "Дискова акреция върху черна дупка като източник на енергия на активните галактични ядра
 • Петров И.,  1994, Изследване на структурата на купа Херкулес".
 • Такиев Б., 1996, "Морфологично изследване на планетарни мъглявини по  U,B,V,R,I данни от 2-м телескоп".
 • Димитров Д.,  1996, "Спектрофотометрия на галактики с висока повърхностна яркост".
  Приложение:  Известия на НАО  - съдържание, Contribution of NAO - content

Electronic Publishing: G.Petrov [p e t r o v @a s t r o.bas.bg]             M.Dechev [m d e c h e v@a s t r o.bas.bg]

Печата се по решение на Редколегията и на Научния съвет на ССА с НАО и на ИА.
Статиите са сканирани "както са", таблиците и графиките са обединявани, когато това е възможно.

 ISSN 0861-265X Created by G.Petrov, December 2006